آهنگ یمن از امیلو

یمن

 

با منی تو یمنی پس, آزادی بو میده
زندگی لای تیر بیمه ست, مزه خون میده
این زندگی چرکیِ دیگه
رو نقشه ثبت نمیشه بمبی که ترکیده
اگه جنگ و توو اخبار نبینم
بجاش خیابون و روزی چند بار میبینم
رنگ میزنن هرچی بشه
سنگ میزنن ثبت نمیشه
دسته ها پشت پرده
کشته ها روی هم ریشه کرده
رسانه هووو هووو هووو
عدالت کو؟
جنایت بود بود اون
جنایت بود
سر تا سر جنگه سرده
پوتینا خوب میدونن طرح معادله رو
اسلحه ها بسته بندی میشه
گرم نگه میداره دخل معامله رو
بچه ها خوب میمیرن
زنده ها توو گور رسوب میگیرن
یه طرف مرد سال میشن
یه طرف نوبل صلح میگیرن
هی ..
خدا توو نقشه گمه
دیدینش بگید که دست توعه
اگه فیلمه که بس بکنه
یا که تلخیه حقیقت و مزه کنه
جیبا صعودی(سعودی) میشه
سربازا سرسفید
نظاره گر میشینه عقاب گر
شمع ها روشن میشه آتش ها گرم
منوره(منورا) منتظره شمع های بعد
اَمیلو