بزرگ

بزرگ

 

یه امروز و باهام بیا بازنده شو مثل ما برنده ها
دوور از مشغله هات فقط یه امروزو بزن قهقهه بام
بزار حس کنم پشتم گرمه به گرمات مثل دستای بابا
بیا بزار رنگ بگیرن این نقش ها رو دیوارای این شهرها
بیا بزار جشن بگیرن سنگ فرش ها از قدم به این سمت ها
کلی حرف برا خوندنم کلی نقش واسه موندنم
کلی آرزو اما جاری تو آب جوی دارم
کلی خواب ناب واسه شبای بی سراب دارم
کلی عشق پاک برا قلبای فاحشه هاش 
کلی زندگی بزرگ به قدر احتیاج به تو
کلی بی قانونی کلی بی اشتیاق به ظلم
توی آینه ی خواسته هامون میشه بزرگ سازه هامون
مهم نیس انتها #هیچِ یه روزی پر میشه خالیامون
روی قله افسانه ها بزرگ میشه نطفه ی واقعیتا
از سایه ها به همسایه ها شکل میگیره سرمایه ها
این برای ما برای من همه اندیشه هاست
همه ی انگیزه ها
هرچی بوده گذشت و امروز حال خرابم و درک میکنم
با خودم میجنگم و میگم آینده رو فتح میکنم
زرد – مثل پاییز
سبز – به رنگ بهار
آبی – با طعمی آزاد
(دیروز-فردا-حالا )
آمیلو